Povídání s batolátky: Jak se rozvíjejí jejich jazykové dovednosti

Nicole-Mackiewicz

Nicole Mackiewicz, M.S.

Odborník v oblasti vývoje dětí v raném věku

Fisher-Price Play Lab

Maminka 2 chlapců

Fisher-Price smilestones Mluvení

Vítejte v batolecím věku! Vaše děťátko pravděpodobně zažívá spoustu svých velkých „poprvé“. První kroky, první přátelé... možná dokonce řekli svá první slova! Jak udržet toto úžasné tempo v chodu a pomoci svému batoleti rozvíjet řeč a jazykové dovednosti?

V tomto věku se vaše dítě STÁLE učí. Batolata jsou jako malé chodící houbičky, které nasávají vše, co mohou nasbírat z okolního světa (v dobrém i ve zlém).

Každá konverzace je pro ně příležitostí naučit se nová slova, navázat nová spojení a osvojit si společenská pravidla konverzace, jako je střídání mluvení a naslouchání druhé osobě.

Jak pomoci svému dítěti s mluvením: 4 základní tipy

SmSt_Article12_Mluveni_photo1

1. Obklopte je jazykem

Od pravidelných rozhovorů po hlasité čtení knih, zpívání písniček až po společné hraní. Obohacujte průběžně jejich den vším, co podpoří rozvoj jejich řeči.

SmSt_Article12_Mluveni_photo2

2. Identifikujte známé předměty a osoby

Vaše batole bude chtít znát slova pro všechno. Bude ukazovat a bude vás žádat, abyste to pojmenovali. Vaše odpovědi pomáhají s rozšiřováním jejich slovní zásoby.

SmSt_Article12_Mluveni_photo3

3. Rozvíjejte jejich jednoslovné věty

Pokud například vaše dítě uvidí popelářský vůz a zakřičí „náklaďák!“, můžete odpovědět: „Ano, to je popelářský vůz a popeláři vyváží naše odpadky.“

SmSt_Article12_Mluveni_photo4

4. Při hraní si s nimi vyprávějte

Při společném hraní popisujte, co se děje a sledujte, jak se příběh mění, jakmile váš malý řečník začne celý děj řídit!

3 další tipy pro rozvoj řeči

Zde s vámi sdílím několik dalších způsobů, jak rozvíjet řečové dovednosti dětí, které jsem se naučila díky své práci s rodinami (a s mými vlastními dětmi)

SmSt_Article12_1790x1023pxphoto5_v2

1. Při hraní vypněte telefony, tablety a televizi

Toto vašemu dítěti pomáhá zůstat v daném okamžiku, soustředit se na konverzaci a vyprávění během hry.

SmSt_Article12_1790x1023pxphoto6_v2

2. Nabídněte jim výběr z několika různých možností

Neptejte se formou otevřených otázek, například „Co si dáš k pití?“, ale raději jim ukažte příslušné nádoby a zeptejte se: „Chceš na pití vodu nebo mléko?", to jim pomáhá formulovat, co chtějí.

SmSt_Article12_1790x1023pxphoto7B_v2

3. Udržujte se svým dítětem otevřenou komunikaci

Pravidelné povídání si (o čemkoli a o všem) podporuje nejenom dobré komunikační dovednosti, jako je naslouchání a střídání se ve vyprávění, ale pomáhá jim to také budovat si k vám důvěru a ví, že za vámi mohou kdykoliv přijít, když potřebují.

Časová osa mluvení u batolátek

Každé dítě se vyvíjí svým vlastním tempem, ale obvykle se jazykové dovednosti rozvíjejí v tomto pořadí.


11 - 18 měsíců

První slova vašeho děťátka budou pro označení konkrétních osob „mama, tata, baba, dede“ nebo společenská slova „aoooo!“ (pro ahoj) nebo pro rozloučení „papapa“.


18 - 23 měsíců

Vaše batole si může pro známé věci vymýšlet vlastní jména, která pak skládají do jednoduchých dvouslovných vět, jako je například „maminka bota“


2 roky

Vaše dítě začne mluvit v krátkých větách o 3 až 4 slovech. Bude klást jednoduché otázky jako „co to je?“ a bude chtít znát slovo pro všechno.


3 roky

Jejich slovní zásoba se nyní skládá z asi 200 slov a denně se rozšiřuje. Budou používat složitější věty a začnou klást otázky začínající „proč?“ nebo "jak?"


Mějte na paměti, že výše uvedené údaje jsou pouze orientační časový plán. Vy znáte své dítě nejlépe, a pokud máte někdy obavy, promluvte si se svým pediatrem.

Ani jako odborník na vývoj dětí, jsem nebyla připravena na to, když se u mého nejstaršího syna začaly objevovat známky opožděné řeči. Oslovila jsem svého pediatra, jakmile jsem si všimla, že nedosahuje svých milníků. Moje nitro mi také napovídalo, že by mohl být problém. Jsem tak ráda, že jsem to udělala. Nyní můj syn má podporu, kterou potřebuje a daří se mu skvěle!

Kontrola pro rodiče

Jak to zvládáte?

Mluvení je u dětí tak zábavný milník. Začíná se u nich totiž postuně projevovat jejich skutečná osobnost.

Hodně se učí, objevují, co mají a nemají rádi a zjišťují, jak se vyjádřit. Než se nadějete, uslyšíte všechny jejich myšlenky, pocity a navíc budete řešit některé super důležité otázky, jako například co jedli dinosauři k snídani a proč jsou kalhoty tak důležité?

Je to vzrušující a zábavné, ale může to být někdy i trochu stresující. Důvěřujte svým instinktům a nebojte se požádat o pomoc pro své dítě i pro sebe, pokud ji potřebujete.

Jemné připomenutí: Pokud máte někdy obavy o vývoj svého dítěte, důvěřujte své intuici a obraťte se na svého pediatra.

/>